Grondwerken

Soltratech staat ter uwe beschikking voor een studie van elk project die u wilt realiseren.

Ons kwalitatief team kan u helpen bij de volgende werken:


  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Leggen van aansluitingen op nutsleidingen (telefoon, drinkwater, gas, elektriciteit)
  • Plaatsen van ringdrainage
  • Funderingswerken
  • Kleine betonwerken
  • Nivelleringswerken met laser
  • Plaatsen van regenputten en septische putten
  • Uitgraven van kelders, bufferbekkens
  • Aanleg van opritten en parkings